اجبار مردم به اجرای دستورات دین، نامشروع و خلاف قرآن است

متن زیر، گفتگویی با «محمد سروش محلاتی» است که به نظرات سید محمدحسین طباطبایی در مورد تحمیل دین و اجبار مردم به رعایت دستورات دینی اختصاص دارد. دریافت فایل فایل…

ادامه خواندناجبار مردم به اجرای دستورات دین، نامشروع و خلاف قرآن است
هدایت

خیلی از ما به راحتی از آیاتی که در قرآن در باره هدایت صحبت کرده عبور می کنیم. یعنی مانند بسیاری مفاهیم دیگر قرآنی، گویی که ما مطلب را جدی…

ادامه خواندنهدایت

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد