برگرفته از کتاب «از زندگی و اندیشه‌هایم»، زندگی‌نامه خودنوشت «آلبرت شوایتسر»، ترجمه جعفر فلاحی، نشر نگاه معاصر

بخشی از مقدمهٔ کتاب:

«می‌خواهم پیش‌گام رنسانسی جدید باشم. می‌خواهم خالق ایمان در انسانیتی جدید باشم، گویی افروختن مشعلی در روزگار ظلمانی‌مان.» این سخنان آلبرت شوایتسر در مقدمه کتابش تمدن و اخلاق است که در سال ۱۹۲۳ منتشر شد.

«از زندگی و اندیشه‌هایم»، کتابی که شوایتسر مهمترین اثر خود می‌دانست، کلیدی برای فهم او، اندیشه و عملش به دست می‌دهد. این کتاب سخنان انسانی است جلوتر از زمانه‌اش، که اگر برآنیم از اعصار تاریک کشاکش‌های دینی و سیاسی به سوی یک رنسانس جدید از جمله در حمایت از حقوق بشر، مسئولیت‌پذیری در برابر محیط‌زیست و تعامل سیاسی گام برداریم، به فلسفه حرمت حیات او نیازمند خواهیم بود. او در این کتاب توضیح می‌دهد که چطور بدل به شوایتسرِ متأله، فیلسوف، موسیقیدان و پزشک شد. وجوه مختلف شخصیت شوایتسر و دانش سرشارش در این حوزه‌های متنوع، او را بدل به کانون فعال و معنوی بیمارستانش در لامبارنه و شخصیتی با دایر‌ه‌ی تأثیر و شهرت جهانی کرد.