اثر «برتولت برشت»

ترجمه م.ا. به‌آذین

انتشارات آگاه، 1384

براي مطالعه‌ي اين نمايشنامه لازم است فايل زير را دريافت نماييد و آن را توسط نرم‌افزار WinDjview باز كنيد. نرم‌افزار WinDjview را مي‌توانيد از اينجا دريافت كنيد.

دريافت متن نمايشنامه