این کتاب، در بخش اول، در مورد ضرورت پرداختن به زندگی و اندیشه‌های آلبرت شوایتزر صحبت می‌کند. در فصل بعد مخاطب به طور خلاصه و مفید با زندگی، فعالیت‌ها، تصمیم‌ها و سیر تغییرات آلبرت شوایتزر آشنا می‌شود. سپس در دو فصل مجزا و کوتاه نگرش شوایتزر به فلسفه و اخلاقِ حرمت نهادن به حیات پرداخته می‌شود.

در فصول بعدی کتاب نیز این عناوین را می‌بینیم: «بررسی انتقادی اندیشه اخلاقی شوایتزر»، «نگرش اخلاقی شوایتزر برای روزگار ما»، «گزیده‌ای از سخنان دکتر شوایتزر»، و در آخر:«شوایتزر به روایت تصویر».